Aktuality

6.4.2020

Zahájení provozu na dvorcích 2020

Tenisové dvorce jsou připraveny na zahájení sezóny. Provoz bude omezený a bude se řídit normami a pravidly dle rozhodnutí vlády ČR.
SR vyslovuje  poděkování p. Markesovi, který na jejich přípravě má hlavní podíl, p. J. Mikešovi za na organizaci úvodních brigád a všem ostatním členům, kteří se do těchto brigád aktivně zapojili.
Teď ještě stačí najít správce areálu 🙂
rr