Členství

Stát členem tenisového klubu se zájemce může stát po předložení žádosti o členství, jejím schválení SR, zaplacení vstupního poplatku určeného SR a následným plněním členských povinností. Zajímavé je to především pro toho, kdo chce hrát tenis pravidelně. Po zaplacení členského příspěvku a splnění brigádnické povinnosti má každý člen klubu vstup na tenisové kurty předplacený. V klubu je zaveden rezervační systém na jednotlivé dvorce. Člen klubu má právo rezervovat určitý čas na dvorcích pro sebe, rezervaci ale musí dodržovat. (viz Provozní řád)

Členství zaniká nesplněním členské povinnosti v daném kalendářním roce bez udání důvodu oznámeného SR. Členství lze „pozastavit či přerušit“ na určitou dobu po předložení žádosti SR s udáním důvodu, podstupuje schválení SR.

1. BRIGÁDY

Pro rok 2017 je stanovena brigádnická povinnost členů takto:

dospělí 8 hodin = 640,- Kč
dorost (studující) 7 hodin = 560,- Kč
žactvo 5 hodin (rodič) = 400,- Kč
tenisová škola 0 hodin (rodič 5h – od 2. roku v TŠ = 400,- Kč)

pozn.:

  • dorost (15 – 18 let); žactvo (10 – 15 let); TŠ (do 10 let věku)
  • děti v TŠ prvním rokem brigádnickou činnost nemají, ale od 2. roku ano
  • brigádnické hodiny se uhradí současně s členským příspěvkem (80,- / hodina) na ůčet LTC (viz níže); po odpracování poslední hodiny budou tyto členům zpětně proplaceny (nebo jejich poměrná část na konci sezóny).
2. ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

číslo účtu: 2400366094/2010

Výše členských příspěvků (jako variabilní symbol uveďte rodné číslo člena klubu):

dospělí 2000,- Kč (senioři 50%)
dorost, žactvo, děti (studující) 1000,- Kč
tenisová škola 500,- Kč

pozn.:

  • děti prvním rokem v tenisové škole nejsou členy klubu (rodiče platí pouze příspěvek 500,- Kč a brigády se neplní); druhým rokem se stávají členy klubu po zaplacení členského příspěvku + vzniká brigádnická povinnost (viz brigády)
KALENDÁŘ AKCÍ
Červen  2024
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
   
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30