Historie

HISTORIE TENISU VE VELEŠÍNĚ

(příspěvek z let 1961–2001 sepsaný perem p. Miroslava Tomečka, legendy a duše tenisového oddílu, později klubu)

Psal se 2. květen. 1961, den vzniku tenisového oddílu. Den, kdy osm tenisových nadšenců tenisový oddíl založilo: Jan Sámek, Karel Krejčí st., Václav Valenta, František Novák, František Blecha, Zdeněk Bulgari, Miloš Císler a Miroslav Tomeček.

Založili ho proto, jelikož je nebavilo neustále sbírat míčky při hře na bývalém hokejovém hřišti, které chtěli oplotit, ale finanční podpora na jeho vybudování byla podmíněna pouze založením oddílu. Neodradilo je ani, že nikdo tehdy nevěřil v jeho budoucnost, že veřejnost na tenis pohlížela jako na buržoazní sport.

Oddíl založili, hřiště z dotace na hokejovém hřišti nejen oplotili, ale i pohodili antukou, osadili sloupky a sítí, které sehnal Karel Krejčí, a prvním předsedou zvolili pana Miroslava Tomečka, který tím pádem zastával nejen funkci předsedy, ale i jednatele, kronikáře a zároveň správce jediného kurtu.

Ještě v září 1961 otevřel M. Tomeček 1. ročník tenisové školy, do které se přihlásilo osm chlapců ve věku 10 – 13let, mj. i Bohumil Slípka a Vladimír Mikeš, současný předseda tenisového klubu.

O rok později se oddíl rozrostl o další členy, byla potřeba dalších dvorců, plánky na ně vyhotovil ochotně Jaroslav Švec st. a stavět se začalo za fotbalovým hřištěm u lesa…a kurty byly v rámci „akce Z“ zanedlouho hotovy. Za dva roky k nim přibyly šatny se sociálním zařízením a cvičná betonová stěna. Tenis ve Velešíně se stal populárním, areál se rozrostl ve spolupráci s volejbalisty i o dva volejbalové kurty se šatnami, pro fotbalisty vyrostlo v sousedství škvárové tréninkové hřiště, u dvorců byla vybudována „přírodní“ tribuna (val), areál měl svou příjezdovou komunikaci a síť chodníků a pěšin s čímž výrazně pomohl František Pils, a celý komplex hřišť byl nově oplocen.

Členská základna oddílu se neustále rozrůstala, v letech 1983-85 to bylo úctyhodných 100 členů, kteří se nejen aktivně zapojovali do hry, ale i ochotně pomáhali areál rozšiřovat, např. o betonový tréninkový kurt a na něm i 20m dlouhou cvičnou zeď. Areál byl dokončen, 43.000 brigádnických hodin (z toho sám M. Tomeček 12.600h)
To co vzniklo, nebyla ale jen zásluha členů oddílu, nýbrž i mnohých občanů Velešína s výraznou podporou ROH Jihostroj Velešín a tehdejšího vedení radnice, tehdy Národního výboru, ať už to byl p. Josef Klíma st., později p. Jiří Pártl a poté p. Ing. Josef Valach.

V roce 1992 byl oddíl přejmenován, vznikl sportovní tenisový klub LTC Velešín. *

Za roky fungování oddílu (klubu) nedošlo pouze ke změně názvu, ale např. k přebudování a rekonstrukci šaten a sociálu, za dotační podpory p. Ing. Zdeňka Lovčíka.
Kromě výstavby se hodně hrálo a trénovalo v jednotlivých ročnících tenisové školy od již zmiňovaného roku 1961, kdy byla otevřena p. Miroslavem Tomečkem poprvé. Ve škole vypomáhali p. Tomečkovi hráči i rodiče trénovaných dětí, z nichž mnozí si později udělali trenérské kurzy. Takovými byli i Alena Rozkošná (roz. Pilsová) a Vladimír Mikeš, kteří po M. Tomečkovi převzali péči o mládež. Vzájemnou pomocí si tak oddíl (klub) vychoval dobré hráče. Nejlepší z nich hráli ligový tenis: Vladimír Mikeš (KIN Č.B.), Jana Strnisková, roz. Klimešová (Sp. Písek, RH Praha), Miroslav Tomeček ml.(Sp. Jihlava), Zdeňka Šrámková, roz. Tomečková (KIN Č:B.), Alena Rozkošná, roz. Pilsová (KIN Č.B.) a Viktor Krupica (KIN Č.B.).

Největší vzestup oddílu byl v letech 1978 – 1988. V r. 1978 „áčko“ dospělých vyhrálo KP I. a „béčko“ KP II. V první desítce na krajském žebříčku jsme měli až do r. 1988 vždy 3-4 hráče. V soutěžích hrálo 9-12 družstev jak dospělých tak i mládežnických. V tomto období pořádal náš oddíl každoročně turnaje dospělých, kam se sjížděli nejlepší tenisté celého našeho kraje, ale i z jiných oblastí republiky. O tyto turnaje se starali nejvíce Ing. Zdeněk Oháňka, Bohumil Slípka, Václav Valenta a František Henych. Kromě turnajů dospělých zde byly organizovány i podobné turnaje mládežnické, které měli na starost rodiče dětí z daných ročníků tenisové školy. Velešínský tenis měl zvuk a jméno, velešínský tenis něco znamenal.

Po r. 1989 „padly“ veškeré dotace nejen od tělovýchovy, ale i od Jihostroje Velešín a nebyly to částky na tehdejší dobu zrovna malé.

V r. 2001 se náklady na chod klubu mnohonásobně zvýšily a většinu si hradí členové sami ze svých příspěvků, tenis se stává poměrně drahou záležitostí, což bylo dáno dobou. Členská základna se zmenšila, soutěží družstev nebylo tolik, Miroslav Tomeček ukončil po dlouhých 40-ti letech působení v tenisové škole, kterou založil, nastal ústup ze slávy.
Věřme ale opět v jeho vzestup na výsluní. Ať je zase tam, kam celá desetiletí patřil.

A na závěr připomenutí nejlepších hráčů oddílu (klubu) v průběhu každého desetiletí.

r. 1962 – 71: Krejčí K. st., Ing. Job J., Valenta V., Novotný J., Kolář P., Tácha J., Mikeš Vl., Slípka B., Slípková J., Tomeček M. ml., Klíma J., Krausová J., Kalkušová J., Kraus Vl. ml.
r. 1972 – 81: Krejčí K. st., Valenta V., Mikeš Vl., Klimešová J., Tomečková Zd., Kalkušová J., Kysela St. ml., Krejčí K. ml., Klíma J., Krupica D., Homolka Zd., Vlčová I., Tomeček M. ml., Kraus Vl., Loudová M., Klenková H., Oháňka R., Pilsová A., Krupica V., Kozyrevová I., Křivan J., Oháňková S.
r. 1982 – 91: Mikeš Vl., Tomeček M. ml., Oháňka R., Kozyrevová I., Pilsová A., Křivan J., Codlová E. st., Křivanová A., Grillová M., Henychová L., Feslová L., Oháňková S., Slípková I., Kramanová L., Kramanová V.,  Fesl M., Grill M.., Tůma P., Foitl A., Ticháčková R., Pavelková B.
r. 1992 – 2001: Švec J. ml., Pils Zd., Fesl M., Homolka Zd., Slípková I., Křivanová A., Pavelková B., Šrámková J., Šrámková A., Grill M., Codl M. ml., Codlová E. ml., Trajer T., Trajer P., Lovčíková L.

Poděkování patří všem hráčům, trenérům a funkcionářům, kteří proslavili náš oddíl.

Miroslav Tomeček

* (pozn.: v r. 2017 došlo k další změně názvu – LTC Velešín, z.s.).

Níže text z městského zpravodaje:

Miroslav Tomeček

Pan Miroslav Tomeček není velešínský rodák, ale pro občany města vykonal velké dílo svojí obětavou, nezištnou a velmi záslužnou prací v oblasti sportu ve Velešíně.

Do Velešína se přistěhoval v roce 1952. Po celou dobu až do odchodu do důchodu pracoval v Jihostroji jako technický pracovník a po celou dobu života ve Velešíně pracoval aktivně v tělovýchově. Byl iniciátorem, propagátorem a organizátorem výstavby sportovního areálu pod továrnou. Pod jeho pečlivým dohledem byly vyprojektovány a vystaveny: fotbalové hřiště (s kabinami), 4 tenisové kurty s kabinami, 4 kurty na odbíjenou a tréninková plocha betonová. Při přípravě projektů byl hnacím motorem, vyjednávačem s organizacemi, s občany, s vedením továrny.

Výstavba celého areálu byla finančně náročná – dovedl organizovat a zajišťovat technickou a brigádnickou činnost členů sportovních oddílů tak, že náklady minimalizoval.

Kromě starostí a práce s výstavbou areálu věnoval zbytek svého osobního volna a volna rodiny na trenérskou práci s dětmi. Pod jeho rukama a pod dohledem jeho očí vyrostly desítky dětí do úrovně tenistů takové, že mohly pak i mimo Velešín zvyšovat svoji výkonnost. Pan Miroslav Tomeček zaplnil svojí trenérskou činností kurty dětmi a mládeží a zasloužil se ve Velešíně o masovost „bílého“ sportu. Mohlo by se pokračovat ve výčtu jeho práce pro občany města. Jedno je ale nutné zdůraznit, a to, že veškerou činnost v této oblasti vykonával ve svém volném čase, na úkor rodiny jako dobrovolný pracovník, bez nároků na odměny. Ty byly vždy symbolické a zdaleka mu a jeho rodině neuhradily „ztracený“ čas.

Oceněním jeho práce byla jeho radost z práce ve sportu, jeho radost z vybudovaných částí areálu, jeho radost ze zaplněných hřišť dětmi, mládeží a dospělými.

V roce 2001 mu bylo uděleno čestné občanství města Velešína.

 

KALENDÁŘ AKCÍ
Červen  2024
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
   
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30