Aktuality

27.9.2019

„Náš svět“ – Haima České Budějovice


Tenisový klub se v sobotu 7. 9. 2019 zapojil do akce organizované občanským sdružením Haima České Budějovice.
Spolek, který pomáhá dětem, kterým osud postavil do cesty vážnou nemoc – poruchu krvetvorby, organizoval v autokempu Štilec u Kamenného Újezdu další z pravidelných setkání všech, kdo jim v nelehké situaci pomáhají. K vidění zde bylo plno ochotných lidí na různých sportovních stanovištích. Jedno z nich zaštiťoval i náš tenisový klub a i přes nepřízeň počasí si všichni zúčastnění, hlavně malí pacienti dětské hematoonkologie, užili plno zábavy.
Od spolku Haima ČB jsme obdrželi písemné poděkování, které patří celému klubu, ale především p. V. Mikešovi, Mgr. A. Rozkošné, J. Rozkošnému DiS., N. Kozelskému a K. Tošilovi – ZDE
rr