Aktuality

5.4.2021

Zahájení sezóny 2021

Přátelé,
tenisové dvorce jsou připraveny, správní rada děkuje všem, kteří se podíleli na jejich přípravě a v rekordně krátkém čase je i připravili. Jakmile padnou vládní omezení a dostaneme „zelenou“, je možné začít hrát.
Nezapomeňte, že základní podmínkou vstupu na kurt je ale splnění členské povinnosti – tzn. zaplacený členský příspěvek (do konce května) a splněná brigádnická povinnost (její odpracování nebo zaplacení do konce sezony). Letos je stejná jako v minulém roce (viz … http://www.ltcvelesin.cz/clenstvi/).
Správcovství se ujal F. Rozkošný (tel. 775 289 288; filroz92@gmail.com) ve spolupráci s K. Tošilem ml. a N. Kozelským (technická podpora K. Pártl a M. Markes).
Tenisový areál vyžaduje péči a údržbu, proto je každá pomocná ruka nejen vítána, ale i potřebná … kontaktujte správce.
rR